Sign up now!

26 maj 2021 08:45-09:30

Link to webinar: https://conf.fsfe.org/b/remote-freedom


Why Free Software and how to procure?

More and more public administrations are using Free Software (also known as Open Source). The benefits are obvious: digital sovereignty, tax savings, fostering innovation and much more. In this talk you will learn why and how public administrations should use Free Software and how they, economy and society can benefit from it. Current procurement models and an outlook for the coming years will be discussed.

Target group

This talk is especially important for employees of public institutions, but also for business representatives and other stakeholders. 

About the speaker 

Alexander Sander has studied politics in Marburg and later has been an MEP Assistant in Brussels and the General Manager of Digitale Gesellschafte. V. in Berlin, before he joined Free Software Foundation Europe.


Sign up now!

Speaker

Alexander Sander
FSFE Policy Consultant

Våra hjärnor och hjärtan bultar för att bygga affärskritiska webbplatser och appar för myndigheter, fackförbund och företag inom bland annat läkemedel och finans. Men vi skiljer från andra digitalbyråer på två sätt.

1. Vi ser på det vi arbetar med som produkter med genomtänkta livscykler och tydliga värdeskapande mål. Vi bygger och tar ansvar för att förbättra produkterna med expertis inom teknik, användarupplevelse och dataintegritet.

2. Vi anser att utveckling som finansieras med skattemedel ska gå att återanvända för samhällets bästa. Därför välkomnar och hjälper vi offentlig sektor att ställa krav på öppen källkod. digitalist.se

Frågor?